Społecznie

Kim tak naprawdę jest Bartłomiej Misiewicz?

Wraz z formowaniem nowego rządu pojawiło się na polskiej arenie politycznej wiele nowych twarzy. Część z nich to osoby, które już wcześniej pojawiały się w mediach. Jednak w skład ważnych organizacji państwowych weszła także grupa osób, która nie była wcześniej znana szerszej opinii publicznej.   Jedną z nowych twarzy jest z pewnością Bartłomiej Misiewicz. Postać, która pojawiła się niedawno i j...

 • Publikacja
 • 25/02/2017

Zaległy urlop wypoczynkowy

Pracownikom zatrudnionym w formie umowy o pracę, w każdym roku przysługuje urlop wypoczynkowy. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy urlop ten nie zostanie wykorzystany?   Sprawdźmy, co na ten temat mówią przepisy prawne. Najważniejsza informacja z punktu widzenia pracowników jest taka, że niewykorzystany urlop nie przepada. Kiedy i na jakich zasadach można go zatem wykorzystać?   Zaległy u...

 • Publikacja
 • 19/12/2016

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

W Polsce funkcjonują trzy rodzaje umów cywilnoprawnych dotyczących zarobków i świadczenia usług, a każda z nich podlega innym zasadom egzekucji komorniczej. Wydaje się, że komornik ma największe możliwości w sytuacji, gdy dłużnik pracuje na umowie zlecenie.   Umowa zlecenie a Kodeks pracy Umowa zlecenie różni się od umowy o pracę, gdyż nie podlega przepisom zawartym w Kodeksie pracy. Dotyczy to...

 • Publikacja
 • 04/09/2016

Ekspansja terminali płatniczych

Zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego, liczba przeprowadzanych transakcji bezgotówkowych wzrasta w każdym kwartale.   W III kwartale 2015 roku przeprowadzono ich 676,6 mln, czyli o 32,8 mln więcej aniżeli w kwartale poprzednim. Wzrasta też liczba samych kart płatniczych – na polskim rynku jest ich już 34,7 mln. Najczęściej wykorzystujemy jedną kartę (74% z nas), dużo rzadziej, bo tylko w...

 • Publikacja
 • 21/05/2016

Jak likwidowane są szkody z ubezpieczenia OC i AC?

W razie znacznego uszkodzenia pojazdu w wyniku stłuczki, z winy kierowcy lub osób trzecich, firma ubezpieczeniowa ocenia, czy warto pojazd naprawiać. W jaki sposób dokonywane są takie wyliczenia?   Pojęcie szkody całkowitej i częściowej Przyjmuje się, że szkodą częściową jest: 1. W ubezpieczeniu autocasco - szkoda, w której przewidywane koszty naprawy uwzględniające warunki ujęte w wybranym ...

 • Publikacja
 • 19/01/2016

Rozkręć własną firmę, czyli najciekawsze pomysły na biznes

Nie ulega wątpliwości, że większość z nas pragnie realizować się zawodowo. To naturalna potrzeba człowieka, która zaspokojona powoduje wzrost pewności siebie oraz poczucia własnej wartości. A gdy praca sprawia nam niekłamaną przyjemność, można śmiało powiedzieć, że prowadzimy satysfakcjonujące życie. Z tego względu niejeden myśli o otworzeniu własnego biznesu. Niestety, starcie z twardą rzeczywist...

 • Publikacja
 • 13/01/2016

Inżynier niejedno ma imię - czym może zajmować się „budowlaniec”?

Przepisy prawa w Polsce wymagają obecności inspektora nadzoru inwestorskiego podczas budowy różnego rodzaju obiektów. Decyzja o jego ustanowieniu jest podejmowana przez organ wydający pozwolenie na budowę.   W związku z tym, że budowa mostu, drogi, biurowca, czy wysokiego bloku  zobowiązuje do jego zatrudnienia, zapotrzebowanie na tego rodzaju profesjonalistów jest duże. Osoby wykonujące ten ...

 • Publikacja
 • 24/09/2015