Społecznie

Odszkodowanie za błąd medyczny

Poszkodowany pacjent może w granicach odpowiedzialności cywilnej ubiegać się o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.     Jak stwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku, ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c....

  • Publikacja
  • 20/01/2013

Błąd w diagnozie

 Błąd w rozpoznaniu (błąd diagnozy) polega na tym, że lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby lub jego diagnoza wskazuje na chorobę, która nie występuje u pacjenta. Błąd ten zazwyczaj prowadzi do dalszych błędów w zakresie terapii.     Należy stwierdzić, że w naszej rzeczywistości to najczęściej zbagatelizowanie objawów i nie skierowanie na niezbędne badania prowadzi ...

  • Publikacja
  • 20/01/2013

Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny ma miejsce, gdy na skutek złej organizacji pracy lekarzy, pozostałego personelu medycznego lub też wadliwego działania placówki zdrowia, dochodzi do utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu u pacjenta.     W swojej praktyce zawodowej nie rzadko obserwuję występowanie błędów w zakresie organizacji. Przykładowo takim błędem będzie nieprawidłowe wypełnienie karty zdro...

  • Publikacja
  • 20/01/2013

Błąd lekarski

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) definiuje się jako "postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.”     Na zawiniony błąd lekarski muszą składać się następujące elementy: • postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy lekarskiej, • wina nieumyśln...

  • Publikacja
  • 20/01/2013

Banalność, talent i miecz obosieczny - czyli o tym jak wyjść z impasu

 Facebook to wspaniałe narzędzie, zwłaszcza jeśli chodzi o promocję własnej osoby. Zawsze znajdzie się też miejsce na cichą refleksję, co zdarza mi się czynić dość rzadko. Nie ukrywam jednak, że słowa umieszczone na tym portalu były mi inspiracją do napisania tego tekstu.     Nocną porą czytając całkiem ciekawą książkę, zamieściłam na portalu społecznościowym następujący cytat "Prz...

  • Publikacja
  • 30/11/-0001