Tabliczki do znaków drogowych

  • Publikacja
  • 24/11/2017

Tabliczki do znaków drogowych to uzupełnienie znaków drogowych właściwych i zazwyczaj umiejscawianie są poniżej tarcz znaków drogowych oraz zawierają napis informacyjny lub obrazek. Ich lokowanie oraz kolorystyka są ściśle określane przez przepisy Rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych, a ich kształt to prostokąt lub kwadrat w zależności od rodzaju.

 

Kolorystyka tabliczek do znaków drogowych najczęściej utożsamiana jest ze znakiem głównym, co zapewnia ich jednolitość przekazu. W praktyce tabliczka do znaku drogowego ostrzegawczego ma białe tło z czarnym symbolem bądź napisem, a z kolei w przypadku znaków drogowych informacyjnych, tabliczka jest niebieska z białym napisem itp. itp. Posiadanie wiedzy na temat znaczenia tabliczek do znaków drogowych stanowi ważne usprawnienie ruchu drogowego, a dodatkowo jest nieocenioną pomocą w poprawie bezpieczeństwa jazdy na drogach. Znajomość znaków drogowych, a najlepiej znanie ich na pamięć, jest niezwykle ważnym aspektem harmonijnego ruchu drogowego.

 

Funkcją tabliczki do znaków drogowych jest między innymi informowanie uczestników ruchu drogowego. Sam znak drogowy ostrzega przed złymi warunkami na drodze, określa niebezpieczne odcinki lub zagrożenia mogące pojawić się na drodze, ale często takowa informacja nie wystarcza, stąd konieczność dodania do nich tabliczek informacyjnych. Precyzyjna informacja w postaci tabliczek do znaków drogowych pozwala właściwie określić zakres obowiązywania danego znaku, rangi zagrożenia na drodze, czy chociażby odległości dzielącej nas od zagrożenia czy lokalizacji parkingu, stacji benzynowej czy innych miejsc. Szczegółowa informacja jaką dostarczają tabliczki do znaków drogowych pozwala na bezpieczniejszą jazdę i pomaga lepiej czuć się na trasie. Ponadto odpowiednie odczytywanie tabliczek, to niezwykle przydatna umiejętność.

 

Wśród głównych rodzajów tabliczek informacyjnych do znaków drogowych można wyróżnić te kompatybilne z właściwymi znakami drogowymi które dookreślają. Można powiedzieć, że rodzaje tabliczek do znaków drogowych odpowiadają rodzajom samych znaków. Można zatem wyróżnić tabliczki do znaków drogowych nakazowe, zakazujące, ostrzegawcze, informujące, uzupełniające itd. Wraz z rodzajem znaku jaki dookreślają tabliczki do znaków drogowych wynika również odpowiedni dobór kolorów.

 

Łącznie dostępne są 34 tabliczki do znaków drogowych, niemniej niektóre z nich można zobaczyć w kilku wariantach, stąd też do zapamiętania pozostaje nieco więcej tabliczek. Tabliczki do znaków drogowych określane są jako typ T, a w Polsce określają je specjalne przepisy jakie zawiera Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

Systemy tabliczek do znaków drogowych w Europie jest niezwykle zbieżny z naszymi, za sprawą konwencji z 1968 roku podpisanej w Wiedniu. Różnice kolorystyczne czy też graficzne w poszczególnych krajach są niewielkie, niemniej są one czytelne i pozwalają na sprawne poruszanie się również po drogach za granicą naszego kraju.