Jakie są kategorie prawa jazdy?

  • Publikacja
  • 02/10/2013

 Jakie pojazdy można prowadzić posiadając prawo jazdy określonej kategorii. Oto wykaz kategorii prawa jazdy wraz z krótkim opisem.

 

 

Kategorie prawa jazdy:
Kategoria A
motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3, który może osiągnąć prędkość co najmniej 100 km/h.


Kategoria A1
motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, i mocy nieprzekraczającej 11kW.


Kategoria B
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), ciągnik rolniczy (z przyczepą lekką), pojazd wolnobieżny (z przyczepą lekką), rower, motorower, pojazd zaprzęgowy.


Kategoria B1
trójkołowy lub czterokołowy samochód osobowy o masie własnej nieprzekraczającej 550kg.


Kategoria C
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.


Kategoria C1
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B


Kategoria D
autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 9m. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.


Kategoria D1
autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 5m. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.


Kategoria B+E
samochód osobowy określony przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1t. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.


Kategoria C+E
zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18t i długości co najmniej 12m złożony z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C.


Kategoria C1+E
zespół pojazdów o długości co najmniej 8m złożony z samochodu ciężarowego (kategorii D1) i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2t. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1.


Kategoria D+E
autobus wraz z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25t. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii D.


Kategoria D1+E
autobus określony (z kategorii D1) z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25t. Do uzyskania powyższych uprawnień niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii D1.


Kategoria T
zespół pojazdów o długości co najmniej 7,5m złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka.
Kategoria trolejbusowa - pozwalająca na kierowanie trolejbusem
Kategoria pozwoleniowa - pojazd szynowy wieloczłonowy lub skład tramwajów co najmniej 2 wagonowy


Jakie dodatkowe uprawnienia daje posiadane prawa jazdy innej kategorii?


Posiadanie określonych uprawnień daje również możliwość kierowania pojazdami przypisanymi do innej kategorii. W szczególności:
1. Posiadając uprawnienia w kategorii B i C+E lub B i D+E – można prowadzić pojazdy określone w kategorii B+E,
2. Posiadając uprawnienia w kategorii C+E i D – można kierować zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
3. Posiadając uprawnienia kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – można kierować pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką (tj. przyczepą jednoosiowa o dopuszczalnej masie nie przekraczającej 750 kg i masy pojazdu ciągnącego,
4. Posiadając uprawnienia kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E można kierować ciągnikiem rolniczym z przyczepą – lub przyczepami.

 

autor: Dominik Marchewka

foto: star.org.pl