Jakie korzyści niesie bezpośrednia likwidacja szkód z polis OC?

  • Publikacja
  • 30/06/2014

Trwa rewolucja na polskim rynku ubezpieczeniowym. Konkretnie chodzi o umowy OC posiadaczy pojazdów i nową zasadę likwidacji szkód, wdrażaną obecnie przez wiodących ubezpieczycieli.

 

 

 

Bezpośrednia likwidacja szkód umożliwia właścicielom pojazdów poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych, nie jak poprzednio do ubezpieczyciela sprawcy, lecz do ubezpieczyciela, u którego poszkodowany ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC.


U podstaw tego rozwiązania leży konkurowanie ubezpieczycieli o klientów. Teraz obok trwającej walki cenowej rozpoczyna się walka jakością likwidacji szkód.

 

Wprowadzone nowe zasady są korzystne dla klientów, ponieważ ubezpieczyciele, zabiegając o wznowienie i pozyskanie nowych polis OC, są zainteresowani wysokim poziomem zadowolenia klientów zgłaszających szkody.
Dlatego można się spodziewać:
- skrócenia czasu likwidacji szkód,
- obiektywnego oszacowania rozmiarów i wartości szkód,
- eliminowania nieprawidłowości naruszających interesy i prawa ubezpieczonych.
Jest bardzo prawdopodobne, że zmaleje liczba przypadków spornych, wymagających rozstrzygnięcia na drodze sądowej.

 

Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującą ustawą ubezpieczeniową wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego nadal spoczywa na ubezpieczycielu sprawcy. Bezpośrednia likwidacja szkód nie zmienia tego obowiązku, a jedynie wprowadza nowy rodzaj usługi ubezpieczyciela poszkodowanego. Jako profesjonalny podmiot przejmuje on na siebie prawo do określenia kwoty roszczeń, dokonuje wypłaty, a następnie odzyskuje wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy szkody.


W tym kontekście już dziś posiadacze pojazdów, kupując ubezpieczenie OC na kolejny rok, powinni kierować się nie tylko, jak dotychczas, najniższą składką, ale także doświadczeniem oraz opiniami innych klientów, dotyczącymi likwidacji szkód.

 

Wzrost dbałości ubezpieczycieli o obsługę oraz o pozytywne opinie swoich klientów segmencie OC leży w ich własnym interesie, ponieważ może przyczynić się do przeniesienia z innych towarzystw polis posiadanych przez klientów, dotyczących ubezpieczeń dobrowolnych: autocasco, mieszkaniowych, turystycznych itp.


Towarzystwa gorzej likwidujące szkody szybko stracą klientów, jeśli nie wprowadzą stosownych zmian. Dlatego nie wszyscy ubezpieczyciele pozytywnie odnoszą się do bezpośredniej likwidacji szkód, bo w ocenie specjalistów branży ubezpieczeniowej skala wzrostu kosztów wypłacanych odszkodowań będzie znacząca.