Społecznie

Testament i co dalej ?

Testament jest czynnością prawną jednostronną i odwołalną, przez którą testator /spadkodawca/ rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Sporządzając testament spadkodawca może wedle własnego uznania i woli dokonać podziału swego majątku, bez konieczności zdawania się na regulacje ustawowe w tej kwestii.     Dzięki swobodzie testowania spadkodawca może zmienić ustawowy porządek ...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Testament notarialny

Spadkodawca może sporządzić testament również w formie aktu notarialnego. Testament notarialny to dokument sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.     Testament sporządzony w formie aktu notarialnego daje spadkodawcy wysoki stopień bezpieczeństwa wyrażającego się w zgodności treści testamentu z jego rzeczywistą wolą.   Ponadto udział osoby z wykształcen...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Zadośćuczynienie za błąd lekarski

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia od zobowiązanego do naprawienia szkody można także domagać się odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.     Istotą zadośćuczynienia jest więc otrzymanie finansowej rekompensaty za doznaną krzywdę. Poszkodowany pacjent może żądać zapłaty za tzw. szkodę niemajątkową. Powinna ona wynagrodzić cie...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Odszkodowanie za błąd medyczny

Poszkodowany pacjent może w granicach odpowiedzialności cywilnej ubiegać się o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.     Jak stwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku, ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c....

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Błąd lekarski

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) definiuje się jako "postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.”     Na zawiniony błąd lekarski muszą składać się następujące elementy: • postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy lekarskiej, • wina nieumyśln...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Banalność, talent i miecz obosieczny - czyli o tym jak wyjść z impasu

 Facebook to wspaniałe narzędzie, zwłaszcza jeśli chodzi o promocję własnej osoby. Zawsze znajdzie się też miejsce na cichą refleksję, co zdarza mi się czynić dość rzadko. Nie ukrywam jednak, że słowa umieszczone na tym portalu były mi inspiracją do napisania tego tekstu.     Nocną porą czytając całkiem ciekawą książkę, zamieściłam na portalu społecznościowym następujący cytat "Prz...

 • Publikacja
 • 30/11/-0001