Zadośćuczynienie za błąd lekarski

  • Publikacja
  • 20/01/2013

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia od zobowiązanego do naprawienia szkody można także domagać się odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

 

Istotą zadośćuczynienia jest więc otrzymanie finansowej rekompensaty za doznaną krzywdę. Poszkodowany pacjent może żądać zapłaty za tzw. szkodę niemajątkową. Powinna ona wynagrodzić cierpienia;

 

Psychiczne (ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia w postaci np. zeszpecenia, niemożności uprawiania działalności artystycznej, naukowej, wyłączenia z normalnego życia itp.).

 

Fizyczne (ból i inne dolegliwości)

i być wyznacznikiem oszacowanych strat z tego tytułu.

W procesach o błędy lekarskie należy postarać się odpowiedzieć na pytanie:

- Jak nam się żyło przed zdarzeniem, a jak po?

- Jakie skutki wywołało zdarzenie?

 

Autor: Dominik Marchewka