Czy komornik może zająć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

  • Publikacja
  • 04/09/2016

W Polsce funkcjonują trzy rodzaje umów cywilnoprawnych dotyczących zarobków i świadczenia usług, a każda z nich podlega innym zasadom egzekucji komorniczej. Wydaje się, że komornik ma największe możliwości w sytuacji, gdy dłużnik pracuje na umowie zlecenie.

 

Umowa zlecenie a Kodeks pracy

Umowa zlecenie różni się od umowy o pracę, gdyż nie podlega przepisom zawartym w Kodeksie pracy. Dotyczy to również wynagrodzenia, które pozbawione jest ochrony przed zajęciem komorniczym. W takiej sytuacji komornik ma znacznie większe pole manewru i możliwości wyegzekwowania długu, niż w przypadku umowy o pracę.

 

Zajęcie wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie podlega ochronie, a możliwości komornika zależą od czasu pracy i formy otrzymywania wynagrodzenia. Gdy dłużnik uzyskuje jednorazową wypłatę na podstawie umowy tymczasowej, wtedy zgodnie z art. 896 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik ma prawo do zarekwirowania całego wynagrodzenia. Jak tłumaczy nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie – powodem konfiskaty pensji, jest brak pewności funkcjonariusza państwowego, co do kolejnych dochodów dłużnika. Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna dla płatnika, który może być pozbawiony wszelkich dochodów. Gdy dłużnik posiada comiesięczne i powtarzalne wynagrodzenie, wtedy zgodnie z art. 833 par. 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zarobki dłużnika podlegają potrąceniom komorniczym. Rekwirowana jest jedynie część wypłaty. Powodem cząstkowej konfiskaty, jest pewność komornika co do dalszej spłaty zadłużenia. Sytuacja ta jest korzystniejsza dla płatnika.

 

Komornik, a pracodawca

Przed zajęciem wynagrodzenia komornik ma obowiązek wysłać do pracodawcy osoby zadłużonej zaświadczenie informujące o zajęciu wynagrodzenia. Po otrzymaniu informacji o egzekucji komorniczej, pracodawca musi postępować zgodnie z instrukcjami komornika. Nie może przeciwstawić się zajęciu, ani ukrywać dochodów dłużnika. Posiada jednak prawo do poinformowania komornika o sytuacji podwładnego i rodzaju jego umowy. Jeśli próba zajęcia wypłaty będzie niezgodna z prawem, przełożony dłużnika ma prawo złożyć skargę na komornika do Sądu Rejonowego. Jednak jeśli egzekucja będzie zgodna z prawem, nie może utrudniać pracy funkcjonariusza państwowego.

 

Najbardziej niekorzystnym rodzajem umowy wydaje się umowa zlecenie, która nie podlega przepisom zwartym w Kodeksie pracy. W takiej sytuacji komornik ma prawo zarekwirować część, a nawet całość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie. Jednak często funkcjonariusze państwowi współpracują z dłużnikami i nie pozbawiają ich wszelkich dochodów.