"Fala" w szkole – jak walczyć z tym zjawiskiem?

  • Publikacja
  • 10/05/2019

Zjawisko „fali” w szkole jest znane już od wielu lat. Pod tym pojęciem kryje się prześladowanie osób słabszych. Niestety skala tego zjawiska wbrew pozorom wciąż rośnie i coraz więcej dzieci jej doświadcza. Konsekwencje długotrwałego nękania mogą być naprawdę tragiczne, gdyż często uczniowie, którzy jej doświadczają mają bardzo niską samoocenę, czasami muszą walczyć z tego powodu z depresją. Najtragiczniejszym skutkiem jest oczywiście samobójstwo. Warto wiedzieć, że prześladowcy nie są bezkarni i mogą ponieść naprawdę surowe konsekwencję. Może odbyć się postępowanie karne w sprawach nieletnich.

 

„Fala” nie jedno ma imię

„Fala”, mobbing, czy prześladowanie jest zjawiskiem znanym od wielu lat, choć obecnie wychodzi ono poza swoje ramy. Wraz z rozwojem technologicznym i informatycznym coraz więcej młodych osób ma dostęp do internetu nie tylko w domu na komputerze, ale również na swoich smartfonach. Dlatego obecnie zjawisko „fali” nie dotyczy już tylko naśmiewania się w szkole, czy też agresji fizycznej, ale prześladowanie przenosi się również do sieci. To powoduje, że często jest ono nie zauważane przez nauczycieli. Nie trzeba chyba nikomu przypominać jak wiele w ostatnich latach było spraw, gdzie dzieci nie radząc sobie z cyberatakami odbierały sobie życie. Czasami oprawcy namawiają ofiary prześladowania do samobójstwa. Bywa również, że prześladują je fizycznie, bijąc i upokarzając, a nawet nagrywają swoje „popisy” na telefon i udostępniając je w sieci. Powinni oni wiedzieć, że gdy dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź też do samobójstwa ofiary będą odpowiadać przed sądem w postępowaniu karnym w sprawach nieletnich, a tam kary są już zdecydowanie surowsze, z więzieniem włącznie. Oczywiście w takiej sytuacji skazany małoletni do ukończenia 18 roku życia przebywa w zamkniętym zakładzie poprawczym, a po uzyskaniu pełnoletności zostaje przeniesiony do więzienia, w celu odbycia pozostałego wyroku.

Jak radzić sobie z „falą” w szkole? Edukacja ma znaczenie

Zjawisko „fali” występuje niemal w każdej szkole. Jednak nie zawsze ma intensywny charakter. Niemniej w każdej placówce powinny być przeprowadzane lekcje na temat poszanowania innych. Warto przedstawić, jakie kary grożą prześladowcom i jednocześnie poruszyć temat, gdzie ofiary mogą udać się po pomoc. Warto tutaj pamiętać, by młodych ludzi pouczyć, że przemoc słowna ma tak samo tragiczne konsekwencje, jak przemoc fizyczna. Dlatego w każdej szkole powinno być zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy prześladowania. Jednocześnie uczniowie powinni wiedzieć, że mogą prosić o pomoc każdego nauczyciela, niezależnie czy jest to wychowawca, czy nauczyciel przedmiotu. Mogą także udać się do pedagoga.

Obserwacja uczniów i ich zachowania

Bardzo dużą rolę w zapobieganiu „fali” pełnią nauczyciele. Otóż powinni oni obserwować swoich uczniów, gdyż często osoby, które są prześladowane zaczynają gorzej się uczyć, a jednocześnie wykazują melancholię czy zobojętnienie w relacjach interpersonalnych. Również nauczyciele w-f-u powinni obserwować, czy przypadkiem na rękach dzieci nie ma śladów samookaleczania, które często ukrywane jest np. pod wieloma bransoletkami. Jeżeli ktokolwiek zauważy, że dany uczeń jest prześladowany powinien szczerze z nim porozmawiać. Czasami konieczna jest pomoc psychologa. Oczywiście o całym zajściu powinni zostać poinformowani rodzice. Rolą szkoły jest przeprowadzenie dochodzenia, która osoba czy osoby prześladują dziecko.

Konsekwencje dla sprawcy prześladowań

Wraz z wykryciem sprawcy należy wezwać jego opiekunów prawnych. Jeżeli prześladowanie miało charakter jednorazowy wystarczy pouczająca rozmowa i nagana. Powinno również dojść do sytuacji, gdy sprawca przeprasza ofiarę. Jeżeli jednak „fala” nadal się nie kończy, a jednocześnie staje się coraz bardziej intensywna, to należy powiadomić inne służby. Sprawa powinna zostać skierowana do kuratora i sądu rodzinnego. Również policja powinna zostać zawiadomiona. Oprawca musi zdawać sobie sprawę, że za swoje czyny odpowiada, a konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe.

Kluczowe znaczenie ma także współpraca z rodzicami sprawcy. Jeżeli bagatelizują oni problem bądź nie dostrzegają go, mogą otrzymać karę finansową w wyniku postępowania w sprawie nieletnich. Ponadto w sytuacji, gdy okaże się, że są oni niewydolni wychowawczo to prawa rodzicielskie mogą im zostać ograniczone bądź odebrane.