Bitwa o Most - Największa Bitwa Małopolski Wrzesień 39

  • Publikacja
  • 03/09/2014

 We wrześniu tego roku po raz pierwszy w historii gminy Radłów odbędzie się rekonstrukcja wydarzenia historycznego, które miało miejsce na naszym obszarze podczas II Wojny Światowej tj. Największej Bitwy Małopolski Wrzesień 39 – bitwa o zachodni przyczółek mostowy na rzece Dunajec w Biskupicach Radłowskich.

 

 

Charakterystyka wydarzeń
Miasto i wieś gmina Radłów leży w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim. Jest położona w południowej części Niziny  Nadwiślańskiej.
Teren gminy Radłów położony jest w obszarze, gdzie w czasie I i II Wojny Światowej przebiegały fronty niosąc za sobą zniszczenie i biedę.
Podczas I Wojny Światowej wieś została poważnie zniszczona, jej ludność ewakuowano.
Podczas II Wojny Światowej we wrześniu 1939 r. w okolicy doszło do bitwy oddziałów polskich z wojskami niemieckimi. W czasie walk spłonęła część wsi. Miasto zostało zajęte przez Niemców.
W czasie kampanii 1939 roku na terenie Gminy Radłów odbywały się zacięte walki w ramach największej bitwy w Małopolsce 7-8 września – Bitwy Radłowskiej oraz Bitwy o Most w Biskupicach Radłowskich. Bohaterska obrona szkoły powszechnej w Radłowie, która odbyła się 7 września 1939 roku miała na celu opóźnienie marszu wojsk niemieckich i umożliwienie przeprawy przez most w Biskupicach Radłowskich jak największej liczbie wojsk polskich.
8 września 1939 roku, podczas Bitwy o Biskupice Radłowskie, wieś została w 80% spalona. Zniszczony został również most na rzece Dunajec.
Ku czci żołnierzy 3. i 4. Pułku Strzelców Podhalańskich oraz 20. PP, 21. Dywizji Armii „Kraków”, poległych 7 i 8 września 1939 roku w obronie przeprawy na rzece Dunajec wzniesiony został pomnik w 1969 roku.

 

W 75. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Radłowskie Forum Rozwoju w celu zachowania i promowania dziedzictwa historycznego planuje zorganizować wydarzenie historyczne polegające na rekonstrukcji bitwy o zachodni przyczółek mostowy na rzece Dunajec w miejscowości Biskupice Radłowskie. Realizację operacji, tj. autorski scenariusz i program rekonstrukcji bitwy przeprowadzi posiadające bardzo duże doświadczenie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39.
W realizacji operacji weźmie udział ponad 150 rekonstruktorów: 60 osób po stronie polskiej, 60 po stronie niemieckiej oraz około 20-30 osób ludności cywilnej. 
W rekonstrukcji użyty zostanie ciężki sprzęt pancerny, w tym wyposażenie i sprzęt strony niemieckiej:
Czołg Panzer II z obsługą 
Drugi czołg Panzer II z obsługą
Czołg Panzer I z obsługą  
Gąsienicowy Transporter Opancerzony Sdkfz 251 z obsługą
Samochód pancerny kfz 13 Adler z obsługą
Ciężarówka Niemiecka
Motocykle sztuk 3 
Moździerze 
Karabiny maszynowe MG
Wyposażenie i sprzęt strony Polskiej:
Czołg rozpoznawczy TKS z obsługą
Ciągnik artyleryjski PZ INŻ 303 premiera rekonstrukcyjna
Motocykl SOKÓŁ 
Armata przeciwpancerna BOFORS 
Moździerze
Ciężkie karabiny maszynowe


Broń salutacyjna:
50 sztuk karabinków Mauser, Mosin
2 karabiny maszynowe Maxim 
2 karabinki kbak
4 pistolety


Pirotechnika:
Kilka krotny ostrzał artyleryjski ( ok 30 -50 wybuchów )
Wysadzenie mostu ( trzy potężne wybuchy )


Scenografia:
6-7 budynków wiejskich krytych strzechą
Wozy taborowe


Całość rekonstrukcji bitwy trwać będzie około 120 minut. Poprzedzona będzie oficjalnymi uroczystościami patriotyczno-historycznymi.
W dniu rekonstrukcji przewidziano wiele dodatkowych atrakcji kulturalno historycznych.


Realizacja operacji pod nazwą „Rekonstrukcja bitwy o zachodni przyczółek mostowy na rzece Dunajec w Biskupicach Radłowskich” pomoże zachować lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz wypromuje region gminy Radłów oraz małopolski. Odtworzenie tych odległych już wydarzeń dla młodych ludzi ma budować i rozwijać świadomość lokalnej społeczności z zapomnianymi sytuacjami mającymi miejsce na ziemi radłowskiej i całego Przedgórza oraz tragicznej historii Polski.