Firmy odpowiedzialne społecznie 2014

  • Publikacja
  • 16/09/2014

Ranking Odpowiedzialnych Firm publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną, a patronat nad nim sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ranking tworzony jest przez Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i weryfikowany przez PwC.

 

 

Ranking powstaje w oparciu o wyniki ankiety, która rozsyłana jest do firm z różnych branż, które to są zaawansowane w proces wdrażania rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu. W skład ankiety wchodzą pytania z pięciu obszarów CSR, a mianowicie:

 

- odpowiedzialne przywództwo;

- komunikacja z interesariuszami;

- zaangażowanie społeczne;

- odpowiedzialne zarządzanie;

- innowacyjność społeczna.

 

Powyższa ankieta rozsyłana jest do największych polskich przedsiębiorców, które to odpowiadają na pytania zgodnie ze stanem na koniec roku poprzedniego lub też zgodnie z działaniami, które zostały rozpoczęte w roku poprzednim.

 

Każdy z rankingów podsumowywany jest zestawieniami branżowymi, analizą wyników, komentarzami ekspertów, opisami metodologii, artykułami związanymi z tematyką CSR, studiami przypadków oraz podaniem informacji o firmach, które w tym rankingu zajmą czołowe miejsca.

 

W roku 2014 podczas VIII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm Provident Polska zajął 6 miejsce w sektorze branżowym – bankowość, sektor finansowy i ubezpieczenia. Firma wyprzedziła takie firmy, jak Bank Millenium, PZU SA, AVIVA, PKO BP SA oraz Credit Agricole Bank Polska SA. Dzięki temu firma Provident SA przez cały rok może używać w swoich materiałach logotypu Firma Odpowiedzialna Społecznie. Już nie pierwszy raz Provident pokazuje swoje ludzkie oblicze oraz kreatywny i otwarty na ludzi sposób działania.

 

Pozostałymi liderami zestawienia 2014 są DB Schenker Sp. z o.o.; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, GK; Kompania Piwowarska SA; Orange Polska (d.TP SA); Danone Sp. z o.o; Grupa Lotos SA; Nutricia; Polpharma SA; ING Bank Śląski; Grupa Żywiec SA oraz Coca-Cola HBS Polska sp. z o.o.