Od czego zależy kurs walut?

  • Publikacja
  • 30/03/2015

Przewidzenie zmian kursów walut jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ są one uzależnione od bardzo wielu czynników. Nie oznacza to jednak, że nie warto śledzić różnych wydarzeń oraz procesów gospodarczych. Jest to ważne głównie w przypadku osób, które inwestują w obce waluty, a także przedsiębiorców zajmujących się importem i eksportem różnych towarów.

 

 

Rynek walutowy jest bardzo ściśle związany z gospodarką kraju, na przykład z wysokością Produktu Krajowego Brutto. Wzrost PKB oznacza przede wszystkim poprawę stanu gospodarki oraz napływ obcego kapitału, a co za tym idzie także wzrost popytu na daną walutę. Ta prosta zasada, która wpływa na wysokość kursów, dotyczy każdej waluty - tych najpopularniejszych, np. dolara lub euro, ale także tych rzadziej kupowanych, takich jak korona czeska lub litewski lit. Bardzo duże znaczenie ma także polityka monetarna prowadzona przez Bank Centralny danego państwa. Ważna jest przede wszystkim wysokość stóp procentowych, ponieważ jest to kolejny czynnik, który powoduje, że rynek staje się bardziej atrakcyjny dla zagranicznego kapitału. Równie duże znaczenie ma tempo inflacji, która wpływa m.in. na konkurencyjność różnych produktów wytwarzanych w danym kraju. Niższe ceny za granicą powodują większe zainteresowanie importem i zakupem obcych walut. Taka sytuacja staje się przyczyną obniżenie kursu rodzimej waluty. Nie można także lekceważyć stabilności politycznej danego kraju. Obserwowanie sceny politycznej oraz nastrojów społeczeństwa jest cennym źródłem informacji na temat ryzyka wystąpienia różnych wydarzeń, które mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na gospodarkę, na przykład przewrotów. Oczywiście istnieje jeszcze wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na kurs walut, dlatego w praktyce jest on praktycznie niemożliwy do przewidzenia nawet dla ekspertów zajmujących się tą tematyką. Jest to fakt, z którym muszą liczyć się inwestorzy oraz przedsiębiorcy, jeśli ich dochód jest w dużym stopniu uzależniony od zmian cen walut.