Inżynier niejedno ma imię - czym może zajmować się „budowlaniec”?

  • Publikacja
  • 24/09/2015

Przepisy prawa w Polsce wymagają obecności inspektora nadzoru inwestorskiego podczas budowy różnego rodzaju obiektów. Decyzja o jego ustanowieniu jest podejmowana przez organ wydający pozwolenie na budowę.

 

W związku z tym, że budowa mostu, drogi, biurowca, czy wysokiego bloku  zobowiązuje do jego zatrudnienia, zapotrzebowanie na tego rodzaju profesjonalistów jest duże. Osoby wykonujące ten zawód mogą znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, spółdzielniach mieszkaniowych,  firmach drogowych i kolejowych, jednostkach administracji państwowej, czy przedsiębiorstwach zajmujących się robotami telekomunikacyjnymi.

 

Aby zostać inspektorem należy mieć odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz być praktykiem swojej profesji. Obecnie funkcję tą może pełnić tylko osoba z uprawnieniami wykonawczymi. Aby je otrzymać trzeba udokumentować dwuletnią praktykę na budowach oraz zdać egzamin. Takie wymogi zapewniają odpowiednie doświadczenie, praktyczną wiedzę techniczną oraz w zakresie przepisów prawa.

Warto też zaznaczyć, że w Polsce inspektor nadzoru inwestorskiego nie może być jednocześnie kierownikiem budowy na tej samej budowie, ponieważ pełni rolę nadrzędną wobec kierownika budowy. Może on wydawać mu polecenia, które są odnotowane w dzienniku budowy. Do jego uprawnień należy też żądanie wykonania niezbędnych poprawek lub wstrzymania prac, jeśli ich kontynuacja byłaby niezgodna z projektem, pozwoleniem na budowę albo mogłaby stanowić zagrożenie.

Przy mniejszych projektach zazwyczaj tylko jedna osoba sprawuje tą funkcję. Gdy inwestycja jest skomplikowana i jednocześnie prowadzonych jest wiele prac często tworzone są zespoły inspektorów. W takim teamie powinni znaleźć się specjaliści w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych, zajmujący się instalacjami sanitarnymi oraz odpowiedzialni za instalacje elektryczne. W takim przypadku inwestor wyznacza jedną osobę, której zadaniem będzie dodatkowo koordynacja działań pozostałych członków zespołu.  Trzeba podkreślić, że jest to zawód obciążony dużą odpowiedzialnością i wiąże się ze znaczną dawką stresu, jednak satysfakcja z dobrze wykonanej pracy również jest ogromna.